ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA BANK

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών
πληρωμών “Alpha  e-Commerce” της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-
bit (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον
ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.


All payments made using the card are processed through the electronic payment platform of “Alpha e-Commerce” of Alpha
Bank and uses TLS 1.2 encryption protocol encryption with 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Encryption is a way of coding the
information until it reaches its recipient, who will be able to decode it using the appropriate key.

PAYPAL (σύντομα κοντά σας)

Αν επιλέξετε την πληρωμή μέσω paypal μετα την επιβεβαίωση της παραγγελίας σας θα οδηγηθείτε στη σελίδα – σύστημα paypal για την ασφαλή ολοκλήρωση της πληρωμής σας.